Classic GroE

  • Zakres pojemności: 75 ÷ 2600 Ah
  • Żywotność projektowana: 25lat @ 20°C