Urządzenia diagnostyczne do pomiarów i testów systemów bateryjnych i instalacji DC są nieodłącznym elementem w codziennej rzeczywistości eksploatacyjnej. Dobór urządzeń do naszej oferty gwarantuje realizację każdej procedury eksploatacyjnej wdrażanej u właściciela instalacji baterii akumulatorów i rozbudowanych systemów gwarantowanego zasilania.

Nasze rozwiązania:

Opornice pomiarowe RV

Opornice pomiarowe serii RV są urządzeniami przeznaczonymi do automatycznego  konserwacyjnego rozładowania akumulatorów.  Umożliwiają określenie aktualnej pojemności baterii. Wykonywane są wersjach dla napięć znamionowych baterii 48VDC, 110 i 220VDC i prądach do 200A.

Kontroler baterii RPB

Mikroprocesorowy kontroler pracy baterii BB-RPB przeznaczony jest do pomiaru parametrów dwóch gałęzi baterii akumulatorów . Urządzenie kontroluje stan baterii zgodnie z wprowadzonymi parametrami, zalecanymi przez producenta. Algorytmy analizy pracy baterii uwzględniają zalecenia Eurobat.

Miernik doziemienia MD-08

Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się wartości rezystancji poniżej ustalonego poziomu powoduje zadziałanie przekaźnika alarmowego. Urządzenie może pracować w instalacjach 24, 48, 110, 220 VDC.

Mierniki impedancji Hioki 3555, 3554

Mierniki impedancji firmy Hioki pozwalają na śledzenie trendów w zmianach impedancji wewnętrznej ogniw lub bloków instalacji baterii. Pomiar impedancji wspiera użytkownika w określaniu stanu baterii i pozwala zmniejszyć ryzyko awarii systemu zasilania.