Karta usług utylizacyjnych

Jedną z naszych specjalności jest gospodarka złomem akumulatorowym powstałym w wyniku zużycia się baterii akumulatorów w instalacjach zasilania gwarantowanego. Nasze standardy organizacyjne zostały stworzone w ramach systemu zarządzania jakością wg normy ISO 2009.

Do pobrania