Kontroler Systemu ZaWiSZa.IP

Kontroler potrzeb własnych ZaWiSZa firmy ETCplus jest kontroler nadzoru rozdzielnic nn ZaWiSZaIP. Łączy on funkcje pomiarowe, kontrolne i komunikacyjne z funkcją lokalnej i zdalnej prezentacji wszystkich oczekiwanych przez użytkownika sygnałów i stanów:

  • rozdzielni głównej 230/400VAC,
  • rozdzielni napięcia przemiennego gwarantowanego 230V AC,
  • rozdzielni napięcia stałego 220V DC,
  • rozdzielni napięcia stałego 48V DC/24VDC.