Nasze rozwiązania:

System zasilania potrzeb własnych ZaWiSZa

System zasilania Potrzeb Własnych ZaWiSZa stanowi zawansowane wielonapięciowe źródło zasilania wszystkich systemów w trakcie normalnej i autonomicznej pracy stacji elektroenergetycznej. Rozwiązanie zapewnia zasilanie o typowych napięciach: 230/400V AC, 220V DC, 230V AC-gwarantowane, 48V DC (24V DC) dla krytycznych funkcji wewnętrznych stacji.

ZaWiSZa Compact 220V DC - ETC

ZaWiSZa Compact 220V DC

Systemy zasilania dedykowane są do zasilania odbiorników prądem stałym o napięciach znamionowych: 12V; 24V; 48V; 60V; 110V; 220V. Systemy mogą zawierać baterie akumulatorów VRLA w zabudowie szafowej bądź współpracować z zewnętrznymi bateriami obiektowymi. Dzięki zastosowaniu przetwornic DC/DC możliwe jest zbudowanie układu wielonapięciowego w oparciu o jedną baterię akumulatorów. Układy zawierają także rozdzielnice prądu stałego.

ZaWiSZa Compact 230V AC gwarantowane

Przeznaczone do zasilania napięciem gwarantowanym jedno lub trójfazowym odbiorników przemiennoprądowych. Podstawowymi urządzeniami w układach tego typu są falowniki. Przekształtniki te mogą współprac z prostownikami i bateriami akumulatorów (wewnętrznym w zabudowie szafowej lub zewnętrznymi – obiektowymi) oraz łącznikami bezstykowymi. Zastosowanie łączników bezstykowych pozwala na dołączenie odbiorów bezpośrednio do sieci podstawowej w przypadku przeciążęnia lub awarii falownika. Dodatkowo stosowane są także serwisowe łączniki obejściowe. Podstawowe układy zasilające z zastosowaniem falowników umożliwiają tworzenie systemów z redundancją lub w układzie pracy równoległej, co zapewnia znaczne zwiększenie niezawodności zasilania specjalnych grup odbiorników. Systemy mogą zawierać rozdzielnice prądu przemiennego.

Kontroler Systemu ZaWiSZa.IP

Kontroler potrzeb własnych ZaWiSZa firmy ETCplus jest kontroler nadzoru rozdzielnic nn ZaWiSZaIP. Łączy on funkcje pomiarowe, kontrolne i komunikacyjne z funkcją lokalnej i zdalnej prezentacji wszystkich oczekiwanych przez użytkownika sygnałów i stanów:

  • rozdzielni głównej 230/400VAC,
  • rozdzielni napięcia przemiennego gwarantowanego 230V AC,
  • rozdzielni napięcia stałego 220V DC,
  • rozdzielni napięcia stałego 48V DC/24VDC.