Siedziba Firmy

ETC plus sp. z o.o.
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Drukarska 14
tel. (+48 41) 26 36 811

etcplus@etc.pl


Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000485359, NIP: 661-10-03-060, REGON 290541449

Wysokość kapitału zakładowego:
500.000,00 zł.

Dział Realizacji Zamówień

Urszula Bojek – Dyrektor Realizacji
urszula.bojek@etc.pl
tel.kom. 604 497 994
tel.(+48) 41 26 36 811 wew. 120

Agnieszka Szwajda – Dział Obsługi Klienta
agnieszka.szwajda@etc.pl
tel. (+48) 41 26 36 811 wew. 107

Katarzyna Jackowska – Zakupy
katarzyna.jackowska@etc.pl
tel. (+48) 41 26 36 811 wew. 121

Paulina Łapińska – Koordynator Realizacji
paulina.lapinska@etc.pl
tel. (+48) 41 26 36 811 wew. 108

Wsparcie techniczno-handlowe

Mariusz Jurczuk – Dyrektor Operacyjny
mariusz.jurczuk@etc.pl
tel.kom. 602 551 416
tel.(+48) 41 26 36 811 wew. 105

Zbigniew Łęgosz – Inżynier sprzedaży
Energetyka
zbigniew.legosz@etc.pl
tel.kom. 604 497 992
tel.(+48) 41 26 36 811 wew. 112

Krzysztof Mikulski – Inżynier sprzedaży
krzysztof.mikulski@etc.pl
tel.kom. 604 497 998
tel.(+48) 41 26 36 811 wew. 119

Norbert Krzyżanowski – Inżynier sprzedaży
Przemysł
norbert.krzyzanowski@etc.pl
tel.kom. 604 497 996

Dział Projektów

Radosław Ścibisz – Kierownik Działu Projektów
radoslaw.scibisz@etc.pl
tel. kom. 602 719 664
tel. (+48) 41 26 36 811 wew. 109

Marek Chrzanowski – Koordynator Projektów
marek.chrzanowski@etc.pl
tel.kom. 602 522 584

Dział Usług Techicznych

Radosław Misiek – Kierownik Działu Usług Technicznych
radoslaw.misiek@etc.pl
tel.kom. 660 662 815
(+48) 41 26 36 811 wew. 118