Polityka jakości

Nasza Strategia jest ściśle zintegrowana z wdrożonym i utrzymywanym w Spółce ETC plus Systemem Zarządzania Jakością spełniającym wymagania normy PN EN ISO 9001:2015.

Zarząd ETC plus sp. z o.o. deklaruje, że polityka jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji.

Zakres certyfikacji:
Projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis systemów zasilania gwarantowanego i autonomicznego.
Design, production, sales and service of guaranteed and autonomous power supply systems.

Audytor: BSI Group Polska Sp. z o.o.

Zobacz również: