Nasze usługi:

Współczesna współpraca pomiędzy dostawcą zaawansowanych produktów, a klientem nie może odbywać się z pominięciem specyficznego towaru jakim są usługi. Poprawny projekt, montaż urządzeń, opieka posprzedażna oraz odbiór zużytych urządzeń daje użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa w czasie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Oferujemy usługi techniczne na obiektach  w fazie: budowy, modernizacji i eksploatacji  w zakresie do 1 kV napięcia stałego lub przemiennego. Nasza specjalizacja to:

  • projektowanie, uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie doboru, dostaw, montażu i uruchomienia baterii akumulatorów stacjonarnych, autonomicznych zasobników energii i urządzeń gwarantowanego zasilania DC i AC,
  • projektowanie, uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie doboru, dostaw, montażu i uruchomienia systemów zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych i elektrowni,
  • utrzymanie i przeglądy okresowe baterii akumulatorów stacjonarnych i autonomicznych zasobników energii dla źródeł odnawialnych.

Wykonujemy także:

  • pomiary elektryczne i przeglądy zainstalowanych urządzeń i instalacji elektrycznych,
  • projektowanie i wykonawstwo rozproszonych systemów pomiarów i nadzoru,
  • demontaż urządzeń, relokacje urządzeń z obiektu na obiekt,
  • utylizacje urządzeń,

Gwarantujemy wysoką jakość naszej pracy. Gwarantujemy zasilanie.