Dane rejestracyjne ETC plus Sp. z o.o.

Dane rejestracyjne ETC plus sp. z o.o.

Siedziba: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. ul. Drukarska 14
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr 0000485359, NIP: 661-10-03-060, REGON 290541449
Wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł. ETC plus sp. z o.o.
Nr rejestrowy BDO: 000023891

Zobacz również: