Kontroler baterii RPB

Mikroprocesorowy kontroler pracy baterii BB-RPB przeznaczony jest do pomiaru parametrów dwóch gałęzi baterii akumulatorów . Urządzenie kontroluje stan baterii zgodnie z wprowadzonymi parametrami, zalecanymi przez producenta. Algorytmy analizy pracy baterii uwzględniają zalecenia Eurobat.