Mierniki impedancji Hioki 3555, 3554

Mierniki impedancji firmy Hioki pozwalają na śledzenie trendów w zmianach impedancji wewnętrznej ogniw lub bloków instalacji baterii. Pomiar impedancji wspiera użytkownika w określaniu stanu baterii i pozwala zmniejszyć ryzyko awarii systemu zasilania.