Miernik doziemienia MD-08

Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się wartości rezystancji poniżej ustalonego poziomu powoduje zadziałanie przekaźnika alarmowego. Urządzenie może pracować w instalacjach 24, 48, 110, 220 VDC.